Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.10.2020


Oznámení Rally 2020


Uzavírky Rally Pačejov 2020


Oznámení o nakládání s obecním majetkem


Program INVELT Rally Pačejov


Volby do Zastupitelstev krajů 2. - 3. 10. 2020


Nařízení mimořádného opatření KHS-JK


Mimořádné opatření- Krajská hygienická stanice JK


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE


Závěrečný účet SMOOS 2019


Místní poplatky


Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2019


Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Platba daně z nemovitých věcí


Smlouva o dílo s firmou ZNAKON, a.s.


Aplikace, která propojuje dobrovolníky se seniory, kteří potřebují s něčím pomoci


Evidence dobrovolníků - výzva Jihočeského kraje – COVID-19


Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP


Nařízení hejtmanky JK č.1/2020 ze dne 18.3.2020


Koronavir - Usnesení vlády č. 106 - 108


Výzva pro občany obce Doubravice a Nahošín starší 65 let


Aktuální informace - koronavirus


Sbírka zákonů č. 37/2020 z 16.3.2020 obsahující usnesení vlády 96 až 99 ke krizovému stavu


informace Generálního finančního ředitelství


Opatření od 16.3.2020


Vyjádření Čevak a.s.


12. 3. 2020 ke 14:00 byl vyhlášen nouzový stav pro území celé ČR


Aktuality - koronavir


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - koronavir


Jak nakládat s elektroodpadem a použitými jedlými tuky


Informace pro vlastníky lesa


Opatření obecné povahy MZE


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Darovací smlouva SOB - PREVENT 99


Strategický rozvojový dokument


Náš mapový portál

mapový portál

Informace k mapovému
portálu

Kontakty:

Obec Doubravice
Doubravice 43
387 35 Doubravice
Tel: 383 376 051
oudoubravice@tiscali.cz
ISDS: 3fsamnk

Aktuality:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.10.2020
více
Uzavírky Rally Pačejov 2020
více
Oznámení Rally 2020
více

Uzavírky Rally Pačejov 2020


Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 3.9.2020
více
Oznámení o nakládání s obecním majetkem
více
Rozpočtové opatření 8/2020
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024
více
Program INVELT Rally Pačejov
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2020 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Volby do Zastupitelstev krajů 2. - 3. 10. 2020
více
Nařízení mimořádného opatření KHS-JK
více
Rozpočtové opatření 7/2020
více
Mimořádné opatření- Krajská hygienická stanice JK
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE
více
Rozpočtové opatření 6/2020
více
Závěrečný účet SMOOS 2019
více
Místní poplatky
více
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 15.6.2020
více
Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2019
více
Rozpočtové opatření 5/2020
více
Opětovné otevření MŠ Doubravice
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Platba daně z nemovitých věcí
více
Rozpočtové opatření 4/2020
více
Smlouva o dílo s firmou ZNAKON, a.s.
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 31.3.2020
více
Rozpočtové opatření 3/2020
více
Aplikace, která propojuje dobrovolníky se seniory, kteří potřebují s něčím pomoci
více
Evidence dobrovolníků - výzva Jihočeského kraje – COVID-19
více
Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP
více
Nařízení hejtmanky JK č.1/2020 ze dne 18.3.2020
více
Aktuální informace - koronavirus
více
Sbírka zákonů č. 37/2020 z 16.3.2020 obsahující usnesení vlády 96 až 99 ke krizovému stavu
více
Opatření od 16.3.2020
více
informace Generálního finančního ředitelství
více
Aktuality - koronavir
více
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - koronavir
více
Rozpočtové opatření 2/2020
více
Preventivní informace - koronavirus
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 24.2.2020
více
Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravice
více
Jak nakládat s elektroodpadem a použitými jedlými tuky
více
Rozpočtové opatření 1/2020
více
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Informace pro vlastníky lesa
více
Rozpočtové opatření 13 a 14/2019
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 27.12.2019
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019, o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Schválený rozpočet obce Doubravice 2020
více
Rozpočet MŠ 2020
více
Schválený rozpočet SOB na rok 2020
více
Informace k Rodinným pasům a Senior pasům
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2019
více
Opatření obecné povahy MZE
více
Rozpočtové opatření 12/2019
více
Oznámení
více
Rozpočtové opatření 11/2019
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2019 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2019
více
Střednědobý výhled a návrh rozpočtu DSO Radina
více
Rozpočtové opatření 10/2019
více
Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO SMOOS
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2019
více
Rozpočtové opatření 9/2019
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
více
Odpovědi na dotazy dle zákona č.106/1999Sb.
více
Rozpočtové opatření 8/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.7.2019
více
Darovací smlouva SOB - PREVENT 99
více
Rozpočtové opatření 7/2019
více
Rozpočtové opatření 6/2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu SOB období 2020 - 2022
více
Oznámení o nakládání s obecním majetkem
více
Rozpočtové opatření 5/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2019
více
Oznámení o nakládání s obecním majetkem
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2019
více
Závěrečný účet DSO Radina za rok 2018
závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina, za rok 2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2018
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubravice ze dne 30.10.2018
více
Strategický rozvojový dokument
více