Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Formulář elektronické podatelny

Vyplňte prosím všechny povinné položky tohoto formuláře, které jsou označeny hvězdičkou (*) a odešlete jej, budeme Vás kontaktovat na Vaší e-mailové adrese jakmile to bude možné.

  • Elektronická adresa:
   Na tuto elektronickou adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu.
  • Technické parametry přijímaných datových zpráv: oudoubravice@tiscali.cz
   Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, xls, pdf, rtf, jpg, html, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, v § 2 odst. 5 písm.c) stanoví, že součástí zprávy o potvrzení doručení je „charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci“. Touto jednoznačnou charakteristikou může být plná přijatá datová zpráva, identifikační číslo (číslo jednací), pod kterým je zpráva elektronickou podatelnou vedena, případně jednoznačná reprezentace zprávy ve formě jejího otisku (hash).
  • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
   Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD.
  • Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
   Datová zprávy, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
  • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
   Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu oudoubravice@tiscali.cz případně na poštovní adresu úřadu.
  • Seznam jmen oprávněných osob, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
  • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
   Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podání se provádí prostřednictvím webového formuláře.
   Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
   Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.
  • Legislativa:
   Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.
  Skip to content