Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kulturní památky

Mezi památky obce patří kaplička zasvěcená Panně Marii Sedmibolestné, kaple v Nahošíně, pomník padlých z 1. světové války, odhalený v roce 1927, boží muka u lip a staré hospodářské usedlosti.

 

KAPLIČKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉKAPLIČKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

Původní kaplička pocházela podle ústního podání z počátku 17. století a měla osmiúhelníkový tvar a zaujímala plochu pouhých 4m². Měla dvě malá okénka, prejzovou střechu s baňatou věžičkou se zvonkem, který vážil 37 kg. Tento zvon byl zakoupen jěště v časech roboty v roce 1837 od jednoho budějovického zvonaře. Přivezl jej tehdy na dřevěném trakaři doubravický občan pan Sládek z č. p. 12 (Podhráský). Cesta tam i zpět mu trvala 4 dny a za tuto službu obdržel jednu zlatku. Zvonek tento každodenně vyzváněl ráno, v poledne a večer při tzv. klekání, a pak doprovázel zesnulé při jejich odchodu z pozemského světa.KAPLIČKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

Kaplička však byla malá a občanům nevyhovovala. A tak 13. listopadu 1899 svolal tehdejší starosta obce Jan Kuchta obecní radu, samozřejmě do svého bytu, neboť v té době neměl ještě obecní úřad samostatnou místnost, a přednesl přítomným návrh na postavení nové kapličky. Byl ustaven poradní sbor, v jehož čele byl sám pan starosta a vybral si k sobě sousedy pana Václava Slance, Matěje Šimsu, Václava Hurbce, Václava Hrabu a Matěje Křišťana. Tento poradní sbor rozhodl, že je potřeba postavit kapli takovou, aby se v ní nechala sloužit i mše svatá a aby její odkaz sloužil všem generacím budoucím.

Základní kámen byl položen s letopočtem 1900 a následně požádán zábořský pan farář, aby přišel základní kámen posvětit. Tato oslava se konala v neděli 18. července roku 1900 ve dvě hodiny odpoledne.

15. července 1902 byla kaple slavnostně vysvěcena a týž den také byla sloužena první mše svatá.

 

 

POMNÍK PADLÝCH Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKYPOMNÍK PADLÝCH Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

V roce 1918 skončila 1. světová válka. Ti, kteří přežili, se postupně navraceli do svých domovů. Hospodářská situace nebyla dobrá, neboť vlivem války mnoho hospodářství upadlo. Přesto se život začal postupně konsolidovat. Oživil se život nejn hospodářský, ale také rodinný. Na bolesti, strádání a oběti však lidé nezapomněli.

 

Na památku těch, kteří se již do svých domovů nevrátili, se ve většině míst naší republiky začaly stavět památníky. Někde to byly jen pamětní desky, jinde zas pomníky velmi skvostné a okázalé.
Také v Doubravici byla na návrh velitele sboru přijata místním zastupitelstvem myšlenka postavit na návsi pomník padlým. K této ušlechtilé myšlence se přidali také občané ze sousedního Nahošína, kde byl počet obětí menší a na postavení nákladného pomníku by v Nahošíně obtížně finanční prostředky získávali.
Za tím účelem se uskutečnila dobrovolná sbírka, která vynesla částku 1 541,50 Kč. To však na postavení pomníku nestačilo, a tak byli o pomoc požádáni doubravičtí rodáci, kteří odešli za moře. A nebylo jich málo. Na přelomu 19. a 20. století odjelo do Ameriky jenom z Doubravice více než 50 občanů za novým živobytím. A tito rodáci na svoji domovinu nikdy nezapomněli. Na vyhlášenou výzvu reagovali velmi vstřícně a na zamýšlenou výstavbu pomníku padlým přispěli nemalými částkami. Celkem bylo vybráno 5 267,50 Kč.

Pomník zhotovil kameník Karel Trčka z Blatné za 6000 Kč. Oplocení provedli místní řemeslníci nákladem 630 Kč. Veškeré pomocné práce a dovozy materiálu byly poskytnuty zdarma.

Vlastní odhalení památníku se konalo v neděli 24. července 1927. Pod patronací místního hasičského sboru pomník posvětil a současně vykonal za padlé vojíny mši svatou zábořský děkan p. Václav Bodlák.

 

KAPLE NAHOŠÍN

Kaplička má obdélný půdorys, vchod je zaklenutý, vstupní část zdobena pilastry, štítová zeď je trojúhelného tvaru s nikou. Sedlovou střechu zvrcholuje zvonička. Na bocích jsou naproti sobě zaklenutá okénka.

 

BOŽÍ MUKABOŽÍ MUKA

Na severním okraji obce najdeme kapličku obdélného půdorysu s jednoduchým zaklenutým výklenkem a nikou. Kaplička je kryta sedlovou stříškou.

 

 

Skip to content