Kulturní památky

Mezi památky obce patří kaplička zasvěcená Panně Marii Sedmibolestné, kaple v Nahošíně, pomník padlých z 1. světové války, odhalený v roce 1927, boží muka u lip a staré hospodářské usedlosti.

 

PamátkyKAPLIČKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

Původní kaplička pocházela podle ústního podání z počátku 17. století a měla osmiúhelníkový tvar a zaujímala plochu pouhých 4m². Měla dvě malá okénka, prejzovou střechu s baňatou věžičkou se zvonkem, který vážil 37 kg. Tento zvon byl zakoupen jěště v časech roboty v roce 1837 od jednoho budějovického zvonaře. Přivezl jej tehdy na dřevěném trakaři doubravický občan pan Sládek z č. p. 12 (Podhráský). Cesta tam i zpět mu trvala 4 dny a za tuto službu obdržel jednu zlatku. Zvonek tento každodenně vyzváněl ráno, v poledne a večer při tzv. klekání, a pak doprovázel zesnulé při jejich odchodu z pozemského světa.Kulturní památky

Kaplička však byla malá a občanům nevyhovovala. A tak 13. listopadu 1899 svolal tehdejší starosta obce Jan Kuchta obecní radu, samozřejmě do svého bytu, neboť v té době neměl ještě obecní úřad samostatnou místnost, a přednesl přítomným návrh na postavení nové kapličky. Byl ustaven poradní sbor, v jehož čele byl sám pan starosta a vybral si k sobě sousedy pana Václava Slance, Matěje Šimsu, Václava Hurbce, Václava Hrabu a Matěje Křišťana. Tento poradní sbor rozhodl, že je potřeba postavit kapli takovou, aby se v ní nechala sloužit i mše svatá a aby její odkaz sloužil všem generacím budoucím.

Základní kámen byl položen s letopočtem 1900 a následně požádán zábořský pan farář, aby přišel základní kámen posvětit. Tato oslava se konala v neděli 18. července roku 1900 ve dvě hodiny odpoledne.

15. července 1902 byla kaple slavnostně vysvěcena a týž den také byla sloužena první mše svatá.

 


 POMNÍK PADLÝCH Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

V roce 1918 skončila 1. světová válka. Ti, kteří přežili, se postupně navraceli do svých domovů. Hospodářská situace nebyla dobrá, neboť vlivem války mnoho hospodářství upadlo. Přesto se život začal postupně konsolidovat. Oživil se život nejn hospodářský, ale také rodinný. Na bolesti, strádání a oběti však lidé nezapomněli.

Na památku těch, kteří se již do svých domovů nevrátili, se ve většině míst naší republiky začaly stavět památníky. Někde to byly jen pamětní desky, jinde zas pomníky velmi skvostné a okázalé.
Také v Doubravici byla na návrh velitele sboru přijata místním zastupitelstvem myšlenka postavit na návsi pomník padlým. K této ušlechtilé myšlence se přidali také občané ze sousedního Nahošína, kde byl počet obětí menší a na postavení nákladného pomníku by v Nahošíně obtížně finanční prostředky získávali.
Za tím účelem  se uskutečnila dobrovolná sbírka, která vynesla částku 1 541,50 Kč. To však na postavení pomníku nestačilo, a tak byli o pomoc požádáni doubravičtí rodáci, kteří odešli za moře. A nebylo jich málo. Na přelomu 19. a 20. století odjelo do Ameriky jenom z Doubravice více než 50 občanů za novým živobytím. A tito rodáci na svoji domovinu nikdy nezapomněli. Na vyhlášenou výzvu reagovali velmi vstřícně a na zamýšlenou výstavbu pomníku padlým přispěli nemalými částkami. Celkem bylo vybráno 5 267,50 Kč.

Pomník zhotovil kameník Karel Trčka z Blatné za 6000 Kč. Oplocení provedli místní řemeslníci nákladem 630 Kč. Veškeré pomocné práce a dovozy materiálu byly poskytnuty zdarma.

Vlastní odhalení památníku se konalo v neděli 24. července 1927. Pod patronací místního hasičského sboru pomník posvětil a současně vykonal za padlé vojíny mši svatou zábořský děkan p. Václav Bodlák.
 

 

Kulturní památkyKAPLE NAHOŠÍN

Kaplička má obdélný půdorys, vchod je zaklenutý, vstupní část zdobena pilastry, štítová zeď je trojúhelného tvaru s nikou. Sedlovou střechu zvrcholuje zvonička. Na bocích jsou naproti sobě zaklenutá okénka.

 

 

 

 

 

 


fotoBOŽÍ MUKA

Na severním okraji obce najdeme kapličku obdélného půdorysu s jednoduchým zaklenutým výklenkem a nikou. Kaplička je kryta sedlovou stříškou.       

 

OSTATNÍ SAKRÁLNÍ STAVBY - KŘÍŽKY

Kulturní památkyKulturní památkyKulturní památkyKulturní památky

Náš mapový portál

mapový portál

Informace k mapovému
portálu

Kontakty:

Obec Doubravice
Doubravice 43
387 35 Doubravice
Tel: 383 376 051
oudoubravice@tiscali.cz
ISDS: 3fsamnk

Aktuality:

Návrh závěrečného účtu obec Doubravice za rok 2018
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.05.2019 a 20.05.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 17.05.2019 od 10:00 hod do 12:00 hod Obec Část obce Doubravice Doubravice Vypnutá oblast: Doubravice spodní část návsi od kapličky po čp.12 včetně, ulička od kapličky dolů, část obce od kapličky výjezd směr Lažany a směr k ZD a okolí hřiště, včetně podnikatelských odběrů v této část obce, hřiště ZD Třebohostice v Doubravici Dne 17.05.2019 od 12:30 hod do 14:30 hod Obec Část obce Doubravice Doubravice Vypnutá oblast: Doubravice část obce od návsi od kapličky podél hlavní silnice výjezd směr Nahošín, spodní část pod návsí, včetně podnikatelských odběrů v této část obce (mateřská škola, hasiči, pošta, OÚ) Dne 20.05.2019 od 08:00 hod do 10:00 hod Obec Část obce Doubravice Nahošín Vypnutá oblast: Nahošín celá obec včetně podnikatelských subjektů v obci, vodárna Doubravice Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnost považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/. Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Distribuce, a.s.
více
Vodné za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Nabídka samo-výroby dřeva
více
Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2018
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Doubravice
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.04.2019
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
Nájem z hrobů, hřbitov Záboří (2019- 2024)
více
Zpravodaj EKO-KOM
více
Rozpočtové opatření 3/2019
více
MÍSTNÍ POPLATKY 2019
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina, za rok 2018
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
FOTBAL: Jaro 2019 - muži A a žáci
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Rozpočet na rok 2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2018
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubravice ze dne 30.10.2018
více
OZV o místním poplatku za odpad
více