Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Znak obce Doubravice

Ve stříbrno – zeleně polceném štítě vztyčený dubový list opačných barev, v něm stříbrno – červeně polcený osmihrotý kříž.

Dominantní obecná znaková figura dubového listu představuje tzv. mluvící znamení obce, zatímco obecná firugra osmihrotého kříže, jež se objevuje také v historických písemnostech obce na vrchnostenských razítcích, odkazuje na někdejší dlouholetou vazbu obce ke strakonickému panství. Heroldská figura polcení štítu pak vyjadřuje integraci dvou místních částí ( Doubravice + Nahošín) v jeden samosprávný celek. Barevné řešení návrhu znaku vychází z „přirozené“ zelené barvy dubového listu a ze stříbrno – červené barevné kombinace strakonického panství a současně české země.

Vlajka obce Doubravice

Zelený list s bílým žerďovým pruhem, širokým jednu třetinu délky listu. V žerďové a střední části vztyčený dubový list opačných barev, v něm bílo – červeně polcený osmihrotý kříž. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Skip to content