Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Úplné znění po změně č. 2 ÚP Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): vydaná
Datum schválení/vydání: 17.Prosinec 2020
Datum nabytí účinnosti: 20.Únor 2021

Změna č. 2 územního plánu Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): vydaná
Datum schválení/vydání: 17.Prosinec 2020
Datum nabytí účinnosti: 20.Únor 2021

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 24. 2. 2020 ve svém usnesení č. 3/01/2020 o pořízení změny územního plánu na základě zprávy o uplatňování a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změna č. 2 ÚP Doubravice byla vydána zastupitelstvem obce Doubravice usnesením č. 49/06/2020 ze dne 17.12.2020 a nabyla účinnosti 20.2.2021.

registrační list

Skip to content