Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kovašínské louky

Kovašínské louky je přírodní rezervace nacházející se severně od obce. Důvodem ochrany je zachování současné biodiverzity a cílenou péčí vytvořit podmínky pro další pozitivní vývoj celého ekosystému.

Rezervace je rozsáhlý komplex mokřadních, rašelinných a litorálních společenstev s řadou velmi vzácných a ohrožených druhů rostlin a vodních a mokřadních živočichů.

Mezi ohrožené rostliny nacházející se v přírodní rezervaci patří např. Všivec bahenní, Hořec hořepník, Tolie bahenní, Ostřice blešní. Mezi ohrožené živočichy patří Bramborníček hnědý, Moták pochop, Kopřivka obecná, Užovka obojková a další.

Skip to content