Aktuality

Veřejná vyhláška
oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování

Veřejná vyhláška- zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody-Doubravice u Strakonic, vrt DB-1

Informace pro vlastníky lesa

Přiznání daně z nemovitých věcí

Nabídka pracovního místa

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 27.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozpočet MŠ 2020

Změna opatření obecné povahy-výjimka-bobr evropský

Schválený rozpočet SOB na rok 2020

Informace k Rodinným pasům a Senior pasům

NOVÝ SIGNÁL DVB-T2

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2019

Opatření obecné povahy MZE

Rozpočtové opatření 12/2019

Oznámení

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Rozpočtové opatření 11/2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS

Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2019 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2019

Střednědobý výhled a návrh rozpočtu DSO Radina

Rozpočtové opatření 10/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO SMOOS

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Rozpočtové opatření 9/2019

Odpovědi na dotazy dle zákona č.106/1999Sb.

Rozpočtové opatření 8/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.7.2019

Darovací smlouva SOB - PREVENT 99

Rozpočtové opatření 7/2019

Rozpočtové opatření 6/2019

Střednědobý výhled rozpočtu SOB období 2020 - 2022

Závěrečný účet SOB za rok 2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2019

Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2018

Rozpočtové opatření 5/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Doubravice

Rozpočtové opatření 4/2019

Rozpočtové opatření 3/2019

Závěrečný účet DSO Radina za rok 2018
závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina, za rok 2018

FOTBAL: Jaro 2019 - muži A a žáci

Rozpočtové opatření 2/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2019

Rozpočtové opatření 1/2019

Rozpočet na rok 2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2018

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubravice ze dne 30.10.2018

OZV o místním poplatku za odpad

Náš mapový portál

mapový portál

Informace k mapovému
portálu

Kontakty:

Obec Doubravice
Doubravice 43
387 35 Doubravice
Tel: 383 376 051
oudoubravice@tiscali.cz
ISDS: 3fsamnk

Aktuality:

Veřejná vyhláška
oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování
více
Veřejná vyhláška- zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody-Doubravice u Strakonic, vrt DB-1
více
Informace pro vlastníky lesa
více
Přiznání daně z nemovitých věcí
více
Nabídka pracovního místa
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 27.12.2019
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019, o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Rozpočet MŠ 2020
více
Změna opatření obecné povahy-výjimka-bobr evropský
více
Schválený rozpočet SOB na rok 2020
více
Informace k Rodinným pasům a Senior pasům
více
NOVÝ SIGNÁL DVB-T2
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2019
více
Opatření obecné povahy MZE
více
Rozpočtové opatření 12/2019
více
Oznámení
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Rozpočtové opatření 11/2019
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2019 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2019
více
Střednědobý výhled a návrh rozpočtu DSO Radina
více
Rozpočtové opatření 10/2019
více
Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO SMOOS
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2019
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
více
Rozpočtové opatření 9/2019
více
Odpovědi na dotazy dle zákona č.106/1999Sb.
více
Rozpočtové opatření 8/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.7.2019
více
Darovací smlouva SOB - PREVENT 99
více
Rozpočtové opatření 7/2019
více
Rozpočtové opatření 6/2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu SOB období 2020 - 2022
více
Závěrečný účet SOB za rok 2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2019
více
Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2018
více
Rozpočtové opatření 5/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2019
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Doubravice
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
Rozpočtové opatření 3/2019
více
Závěrečný účet DSO Radina za rok 2018
závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina, za rok 2018
více
FOTBAL: Jaro 2019 - muži A a žáci
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2019
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Rozpočet na rok 2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2018
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubravice ze dne 30.10.2018
více
OZV o místním poplatku za odpad
více