Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2023 ze svého rozpočtu poskytnutí dotace z Programu venkovských prodejen Jihočeského kraje Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO ve výši 38.241,- Kč na realizaci akce „Doubravice-prodejna“.


Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2023 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 300.000,- Kč na realizaci akce „Doubravice – obnova veřejného osvětlení
 • Obec Doubravice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.
 • (povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)

Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2022 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací

z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 266 000,- Kč na realizaci akce „Stavební úpravy domů za účelem výstavby bytových jednotek“.

Obec Doubravice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedenou akci.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)


Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2021 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :

 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 280 000,- Kč na realizaci akce Dětské hřiště Doubravice“
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 12 000,- Kč na realizaci Úroky z úvěru – zateplení  MŠ Doubravice“

Obec Doubravice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)


Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2020 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :

 • ve výši 41 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu „Výměna dveří a oken HZ Doubravice“
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 270 000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce šatny, umývárny a WC MŠ“
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč na realizaci Úroky z úvěru – zateplení Mateřská škola – zateplení“

Obec Doubravice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)


Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2019 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :

 • ve výši 54 600,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji  na realizaci projektu „Oprava výkladních skříní a vstupních dveří prodejny“
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 140 000,- Kč na realizaci projektu Rekonstrukce místního rozhlasu v obci Doubravice a zřízení místního rozhlasu v obci Nahošín“
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 140 000,- Kč na realizaci projektu Stavební opravy obecní budovy v Nahošíně“
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 15 000,- Kč na realizaci Úroky z úvěru – zateplení Mateřské školy Doubravice“
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 8 000,- Kč na realizaci Úroky z úvěru – přestavby a nástavba sportovních šaten“

Obec Doubravice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)

Skip to content