Skip to content Skip to main navigation Skip to footer


OZV – č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


OZV – č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška – pravidla pro pohyb psů v obci Doubravice


Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019, o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZRUŠENO


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZRUŠENO


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZRUŠENO


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích


Skip to content