Přírodní rezervace - Kovašínské louky

Kovašínské louky je přírodní rezervace nacházející se severně od obce. Důvodem ochrany je zachování současné biodiverzity a cílenou péčí vytvořit podmínky pro další pozitivní vývoj celého ekosystému.

Rezervace je rozsáhlý komplex mokřadních, rašelinných a litorálních společenstev s řadou velmi vzácných a ohrožených druhů rostlin a vodních a mokřadních živočichů.

Mezi ohrožené rostliny nacházející se v přírodní rezervaci patří např. Všivec bahenní, Hořec hořepník, Tolie bahenní, Ostřice blešní. Mezi ohrožené živočichy patří Bramborníček hnědý, Moták pochop, Kopřivka obecná, Užovka obojková a další.

Přírodní rezervace - Kovašínské louky

 

Náš mapový portál

mapový portál

Informace k mapovému
portálu

Kontakty:

Obec Doubravice
Doubravice 43
387 35 Doubravice
Tel: 383 376 051
oudoubravice@tiscali.cz
ISDS: 3fsamnk

Aktuality:

Veřejná vyhláška
více
Oznámení o omezení odběru pitné vody
více
Místní poplatky na rok 2018
více
OZV o místním poplatku za odpad
více