Přírodní rezervace - Kovašínské louky

Kovašínské louky je přírodní rezervace nacházející se severně od obce. Důvodem ochrany je zachování současné biodiverzity a cílenou péčí vytvořit podmínky pro další pozitivní vývoj celého ekosystému.

Rezervace je rozsáhlý komplex mokřadních, rašelinných a litorálních společenstev s řadou velmi vzácných a ohrožených druhů rostlin a vodních a mokřadních živočichů.

Mezi ohrožené rostliny nacházející se v přírodní rezervaci patří např. Všivec bahenní, Hořec hořepník, Tolie bahenní, Ostřice blešní. Mezi ohrožené živočichy patří Bramborníček hnědý, Moták pochop, Kopřivka obecná, Užovka obojková a další.

Přírodní rezervace - Kovašínské louky

 

Náš mapový portál

mapový portál

Informace k mapovému
portálu

Kontakty:

Obec Doubravice
Doubravice 43
387 35 Doubravice
Tel: 383 376 051
oudoubravice@tiscali.cz
ISDS: 3fsamnk

Aktuality:

Rozpočtové opatření 2/2019
více
Zápis do první třídy Záboří
více
Dražební vyhláška ve věci exekuce 120 EX 9837/08
více
Postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Rozpočet na rok 2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2018
více
1.12. 2018 - Tradiční myslivecký ples, od 20:00 hodin, kulturní dům, hraje kapela Přímý přenos 7.12. 2018 - Mikulášská nadílka, od 18:00 hodin, na návsi u vánočního stromku 12.1. 2019 - Výroční schůze SDH Doubravice 19.1. 2019 - 1. sportovní ples, od 20:00 hodin, kulturní dům, hraje kapela EXIL, bohatá tombola a taneční vystoupení 2.2. 2019 - Tradiční hasičský ples SDH Doubravice, od 20:00 hodin, kulturní dům, hraje kapela Talisman 2.3. 2019 - Masopustní průvod (začátek cca. v 10:00 hodin v Nahošíně, poté pokračování v Doubravici) 9.3. 2019 - Oslava MDŽ, od 15:00 hodin, kulturní dům, bohatý kulturní program
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubravice ze dne 30.10.2018
více
OZV o místním poplatku za odpad
více